Menu główne:

Spływy Kajakowe


Idź do treści

Regulamin

REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI KAJAKÓWP.H.U ROL BUD
Danuta Broszkowska
ul. Piotrkowska 11
97-510 RęcznoWYPOŻYCZAMY CZYSTY I ZADBANY SPRZĘT I TAKI NALEŻY NAM ZWRÓCIĆ.

NIE PRZESTRZEGANIE NASZEGO REGULAMINU ZWALNIA NAS Z OBOWIĄZKU WYKONANIA USŁUGI DLA KLIENTA!!!

1. PRZED SPŁYWEM POBIERAMY Z GÓRY OPŁATY ZA WYPOŻYCZENIE KAJAKÓW i TRANSPORT.

2. POBIERAMY OPŁATĘ ZA WYPOŻYCZENIE ZAMÓWIONYCH KAJAKÓW, Z KTÓRYCH OSOBA ZAMAWIAJĄCA REZYGNUJE W PRZYPADKU, GDY OSOBA ZAMAWIAJĄCA KAJAKI REZYGNUJE Z JEDNEGO LUB KILKU ZAMÓWIONYCH KAJAKÓW W DNIU SPŁYWU LUB PODCZAS SPŁYWU I REZYGNACJA NIE JEST SPOWODOWANA ZAŁAMANIEM POGODY.

3. O REZYGNACJI Z KAJAKA ZAMÓWIONEGO NA WEEKEND NALEŻY POINFORMOWAĆ NASZĄ FIRMĘ MINIMUM 3 DNI PRZED PLANOWANYM SPŁYWEM.

4. NASZA FIRMA ZWRACA OPŁATĘ POBRANĄ PRZED SPŁYWEM ZA TRANSPORT KAJAKÓW, JEŻELI TRASA TRANSPORTU JEST KRÓTSZA , NIŻ USTALONO PRZED SPŁYWEM.

5. KAJAK MOŻE WYPOŻYCZAĆ OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT POSIADAJĄCA DOWÓD TOŻSAMOŚCI ( PRAWO JAZDY LUB DOWÓD OSOBISTY)

6. OSOBA WYPOŻYCZAJĄCA ODPOWIEDZIALNA JEST ZA POWIERZONY SPRZĘT PŁYWAJĄCY I PONOSI KOSZTY USZKODZENIA LUB ZAGINIĘCIA SPRZĘTU ZGODNIE Z CENNIKIEM.
7. DLA OSÓB BĘDĄCYCH POD WPŁYWEM DZIAŁANIA ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW NIE WYPOŻYCZAMY I NIE DOWOZIMY SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO!!!

8. PODCZAS KORZYSTANIA NA SPŁYWIE KAJAKOWYM ZE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO NASZEJ WYPOŻYCZALNI OBOWIĄZUJE WSZYSTKIE OSOBY KATEGORYCZNY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. ZAKAZ PŁYWANIA KAJAKIEM BĘDĄC POD WPŁYWEM DZIAŁANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW!!!.

9. OSOBA WYPOŻYCZAJĄCA SPRZĘT PŁYWAJĄCY BEZWZGLĘDNIE STOSUJE SIĘ DO ZALECEŃ WŁAŚCICIELA WYPOŻYCZALNI LUB OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ ORAZ REGULAMINU WYPOŻYCZALNI.

10. OSOBA NIEPEŁNOLETNIA MOŻE KORZYSTAĆ Z KAJAKA TYLKO POD OPIEKĄ RODZICA LUB UPOWAŻNIONEJ OSOBY PEŁNOLETNIEJ UMIEJĄCEJ DOBRZE PŁYWAĆ ( 1 OSOBA NIELETNIA+1 OSOBA DOROSŁA W KAJAKU).

11. OSOBA SŁABO PŁYWAJĄCA ZAWSZE W KAJAKU Z OSOBĄ, KTÓRA DOBRZE PŁYWA. PAMIĘTAJ!!! JEDNA OSOBA, KTÓRA POTRAFI DOBRZE PŁYWAĆ MOŻE RATOWAĆ TYLKO JEDNĄ OSOBĘ!!!

12. ZORGANIZOWANE GRUPY SZKOLNE, MŁODZIEŻY TYLKO POD OPIEKĄ WŁASNYCH INSTRUKTORÓW.

13. FIRMA
P.H.U ROL BUD NIE ORGANIZUJE SPŁYWÓW KAJAKOWYCH, UDOSTĘPNIA I WYPOŻYCZA JEDYNIE SPRZĘT PŁYWAJĄCY NA SPŁYWY, KTÓRE SĄ ORGANIZOWANE WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZEZ UCZESTNIKÓW I NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

14. OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 LAT MUSZĄ PŁYNĄĆ POD OPIEKĄ PRAWNĄ OSOBY PEŁNOLETNIEJ, KTÓRA ODPOWIADA ZA BEZPIECZEŃSTWO OSOBY NIELETNIEJ.

15. PODCZAS PŁYWANIA I KORZYSTANIA Z NASZEGO SPRZĘTU KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA:

a) ODŁĄCZANIA SIĘ OD GRUPY I POZOSTAWANIA W TYLE LUB PŁYNIĘCIA POJEDYNCZYM KAJAKIEM DO PRZODU.

b) STANIA I KUCANIA W KAJAKU.

c) SIADANIA NA BURCIE, DZIOBIE, RUFIE.

d) SKAKANIA Z KAJAKA DO WODY.

e) KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO Z NIEZAŁOŻONĄ NA SIEBIE KAMIZELKĄ ASEKURACYJNĄ.

f) PRZEBYWANIA W KAJAKU NIEZNAJDUJĄCYM SIĘ NA WODZIE

16. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYRZUCANIA I POZOSTAWIANIA ŚMIECI NAD RZEKAMI PODCZAS SPŁYWÓW.

17. ZAPEWNIAMY TRANSPORT SPRZĘTU DO WYBRANEGO MIEJSCA WODOWANIA I ODBIÓR SPRZĘTU PO ZAKOŃCZONYM SPŁYWIE, A TAKŻE W RAZIE POTRZEBY DOWÓZ ŻYWNOŚCI I SPRZĘTU ORAZ CAŁODOBOWY KONTAKT.

18. NIE ZAPEWNIAMY OPIEKI UPRAWNIONEGO PRZEWODNIKA LUB RATOWNIKA WOPR.

19. NIE ODPOWIADAMY ZA ZŁAMANIA, SKALECZENIA, ŚMIERĆ I INNE WYPADKI.

20. NIE ODPOWIADAMY ZA RZECZY ZAGUBIONE LUB SKRADZIONE.

21. STAN ZDROWIA UCZESTNIKÓW SPŁYWU MUSI UMOŻLIWIAĆ UDZIAŁ W SPŁYWIE, KTÓRY ODBYWA SIĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

22. OSOBY NARUSZAJĄCE ZASADY REGULAMINU BĘDĄ ZMUSZONE DO ZAKOŃCZENIA PŁYWANIA WYPOŻYCZONYM SPRZĘTEM WODNYM NIEZALEŻNIE OD CZASU PRZEBYWANIA NA WODZIE, BEZ PRAWA DO ZWROTU PIENIĘDZY

Strona główna | Regulamin | Galeria | Mapa Pilicy | Cennik | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego